Wie zijn wij
NMT is als samenwerkingsverband in 2001 opgericht tussen de Nieuwkoopse koren: Notentaal, Marcando en Tricinium. Momenteel bestaat NMT uit de koren Marcando, Marble en Tricinium.

Opgericht op:   15-02-2001
Plaats van vestiging:  Nieuwkoop
Verenigingsregister KvK:   nr. 28089591 

De oprichting was een formalisering van de reeds bestaande samenwerking tussen de koren. Er is gekozen voor een vereniging met behoud van het karakter van de afzonderlijke koren. Elk koor is via een koorcommissies in NMT vertegenwoordigd.

De organisatie omvat:

 • Een bestuur ten behoeve van de algemene coördinatie
 • Een commissie per koor voor die zaken die primair het eigen koor betreffen, zoals muziekkeuze,  planning van uitvoeringen, (aan)kleding, ondersteuning bij uitvoeringen
 • Dirigenten, gekwalificeerd voor directievoering voor de koren met separate vaardigheden per koortype
 • Zangpedagogen voor aanvullende zang- en stemvorming, solfège en presentatie
 • Muzikale begeleiders, vaste pianisten die de afzonderlijke koren begeleiden bij de wekelijkse repetities en bij optredens

en huurt voor optredens in:

 • Additionele muzikale begeleiding, afhankelijk van de gekozen muziek, bestaande uit diverse snaar-, blaas- en slaginstrumenten
 • Technische ondersteuning voor podium-  en decorbouw, geluid en licht, voor ontwerp, prepress, druk- en kopieerwerk. 

 

Rechtsvorm
NMT is een vereniging, derhalve is het hoogste orgaan de algemene leden vergadering. Het bestuur van NMT bestaat uit:

Secretaris  mevrouw Erna Teule 
Commissieleden   
Tricinium  Christiane Valentijn en Dik van Stam 
Marcando  ..
Marble  .. 

 

Nieuwe uitdagingen
NMT is met de volgende ontwikkelingen bezig:

 1. Het oprichten van een Nieuwkoops Regionaal Zanginstituut met als doel om kinderen en volwassenen de mogelijkheid te bieden beter te leren zingen en een goede stem- en koorvorming te bevorderen.
 2. Professionele ondersteuning bieden aan de kinderkoren Nieuw Talent en jeugdkoor Marble.
 3. Het zingen van met name van de jeugd in de regio van Nieuwkoop te stimuleren.
 4. Reeds in ontwikkeling: een cursus/workshop Stemvorming en Koorscholing.