Het koor houdt open huis op donderdag 30 juni, 19.30 uur.