Tricinium heeft plaats voor een hoge sopraan en een tenor.


"The Armed Man" A mass for Peace van Karl Jenkins werd in oktober en november 2011 door de gezamenlijke koren Marcando en Tricinium uitgevoerd in Den Haag en Langeraar.

“The Armed Man” is de titel van een mis gecomponeerd door de Welshe componist Karl William Jenkins OBE (1944), met als ondertitel "A Mass for Peace". Het stuk is gecomponeerd in opdracht van het "The Royal Armouries" (de koninklijke arsenalen) museum in Leeds ter gelegenheid van de Millennium vieringen.

De stichting zet zich in om de mensen (vooral jeugd) te doordringen van de verschrikkingen van de oorlog. Guy Wilson, Master van The Royal Amouries, gaf de opdracht tot de compositie, waardoor men stil zou staan bij de door oorlog verscheurde 20e eeuw en zou worden opgeroepen een vreedzamer millennium in te gaan.

De premiere vond plaats in London in 2000, in de Royal Albert Hall. Het stuk was oorspronkelijk opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo crisis, die plaats vond terwijl Jenkins aan zijn compositie werkte.

Net als eerder het "War Requiem" van Benjamin Britten is het in essentie een antioorlog stuk. Ook net als Britten's werk is het opgebouwd rond het ordinarium van de christelijke mis, die gecombineerd wordt met andere bronnen, onder andere het vijftiende-eeuwse volkslied "L'homme armé" in het eerste en het laatste deel.

De teksten die gebruikt worden vallen in drie categorieën: heroïsche teksten over oorlog en geweld, smartelijke teksten over de gevolgen van het geweld en tenslotte de teksten die hoop brengen en die er op wijzen dat duurzame vrede mogelijk is. Het geheel wordt samengebonden door de oproep tot gebed en de delen uit het ordinarium.

Het muziekstuk bevat delen uit de Islamitische oproep tot gebed, uit de Bijbel (Psalmen en Openbaring) en de Hindoeïstische Mahābhārata. Maar ook teksten uit de gewone misorde (Kyrië, Sanctus). De teksten zijn van schrijvers als Rudyard Kipling en Alfred Lord Tennyson. Ook is er een tekst van een overlevende van het bombardement op Hiroshima.