Op zaterdag 5 november 2011 gaven de Nieuwkoopse koren Tricinium en Marcando, vanwege het 10-jarig bestaan van hun vereniging, een jubileumconcert in de H. Adrianuskerk in Langeraar.

Dirigent Johan de Keizer had voor dit concert het muziekstuk “The Armed Man” uitgekozen. De eigentijdse componist Karl Jenkins droeg het stuk -dat bedoeld was voor de Millenniumvieringen in Engeland- op aan de slachtoffers van de Kosovocrisis. Deze vond plaats terwijl hij aan zijn compositie werkte. Het stuk, dat in verschillende muziekstijlen is geschreven, staat in het teken van oorlog en vrede.

Frits Teule leidde het uitverkochte concert in. Hij vertelde het publiek over de bedoeling van de componist. “Jenkins schreef een mis om vrede. Een mis, die smeekt, vraagt om steun, looft, prijst, viert en dankt. Een mis, waarin verschillende culturen en tradities bijeengebracht zijn”. Overweldigend begon het concert daarna met de verbeelding van marcherende voeten. Op de tonen van een Frans volksliedje “L’Homme Armé” werd je als bezoeker door koor en orkest meegevoerd in de strijd. De balletgroep van Sietske van Kan beeldde tegelijkertijd in bijpassende kleding strijdende soldaten uit. De kleding was door één van de moeders van de kinderen gemaakt.

Na deze opening volgt in het muziekstuk een oproep tot gebed door een Imam, een geestelijk verzorger vanuit de Islamitische levensbeschouwing. Imam Osman was bereid gevonden dit deel op zich te nemen.

De begeleiding door Jaco Kruijswijk aan de vleugel en het voor dit doel samengestelde orkest omlijstte het geheel. Het Kyrie, Sanctus en vooral het Agnus Dei maakten grote indruk bij het publiek. Als afsluiting werd het laatste deel “God shall wipe away all tears” door het koor “a capella” gezongen. Het publiek luisterde ademloos. Dat het concert hoog gewaardeerd werd, was te horen aan het lang durende applaus dat volgde. Eén van de bezoekers zei na afloop dat er veel “kippenvel-momenten” in het concert zaten. “Ik had in de krant over het concert gelezen, maar kon me er niet zoveel bij voorstellen. Ik ben blij dat ik gegaan ben, want ik had dit niet willen missen”. Het mooiste compliment kwam van een andere bezoeker. “Waarom zou je eigenlijk nog naar een concertgebouw gaan, als je hier zoiets goeds te horen krijgt”.